Melding incidentele festiviteit Broekdijk Oost 45 in Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteit Broekdijk Oost 45 in Breukelen

Melding incidentele festiviteit Broekdijk Oost 45 in Breukelen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3621LM45

Melding incidentele festiviteiten waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor d.d. 1 april 2017 tot 01:00 uur, LTV Breukelen, Broekdijk Oost 45,

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS