Melding incidentele festiviteit Bloemstede 223 te Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteit Bloemstede 223 te Maarssen

Melding incidentele festiviteit Bloemstede 223 te Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3608TA223

16 januari 2017 - Melding incidentele festiviteiten waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor 18 februari 2017 in de horeca-inrichting Bar Bloemstede, Bloemstede 223 te Maarssen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS