Melding activiteitenbesluit Straatweg 29A, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Melding activiteitenbesluit Straatweg 29A, Maarssen

Melding activiteitenbesluit Straatweg 29A, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 3603CV

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van Ballast Nedam Materieel B.V. voor het adres Straatweg 29A, 3603 CV Maarssen. De melding heeft betrekking op incidentele onderhoudswerkzaamheden aan varend materieel, laswerkzaamheden aan buizen en het uitbreiden van kantoorwerkzaamheden.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Inzien

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088  -022 50 00.

RSS