Markttijden warenmarkt in Breukelen van 10:00-17:00 uur

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Markttijden warenmarkt in Breukelen van 10:00-17:00 uur

Markttijden warenmarkt in Breukelen van 10:00-17:00 uur

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Breukelen 3621

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij op 7 maart 2017 besloten hebben de markttijden van de warenmarkt in Breukelen vast te stellen op 10:00 - 17:00 uur. 

Sinds de verplaatsing in 2005 van de weekmarkt in Breukelen van de Markt naar de Kerkbrink zijn de markttijden voor deze markt van 11.00 uur tot 17.00 uur. Veel klanten willen voor de officiƫle aanvangstijd inkopen doen op de markt. In de praktijk is de opbouw van de markt om 10.00 uur afgerond en zou gestart kunnen worden met de verkoop. Om deze reden hebben wij besloten de aanvangstijd van deze markt aan te passen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

  • de dagtekening;
  • uw volledige naam en adresgegevens;
  • uw handtekening;
  • een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en
  • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders, zie Contact & Openingstijden voor het postadres.

RSS