Mandaatbesluit/aanwijzingsbesluit college aan directeur Publieke gezondheid GGDrU

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Mandaatbesluiten > Mandaatbesluit/aanwijzingsbesluit college aan directeur Publieke gezondheid GGDrU

Mandaatbesluit/aanwijzingsbesluit college aan directeur Publieke gezondheid GGDrU

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mandaatbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht heeft dinsdag 4 juli 2017 het besluit genomen om de directeur Publieke gezondheid van de GGDrU (regio Utrecht) te mandateren tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in de aanwijzing van een arts voor de advisering vrijstelling leerplicht (art 5a leerplichtwet). Het besluit is gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-141549.html

RSS