Machtigingsbesluit secretarissen adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Mandaatbesluiten > Machtigingsbesluit secretarissen adviescommissie bezwaarschriften

Machtigingsbesluit secretarissen adviescommissie bezwaarschriften

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mandaatbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De voorzitters van de Adviescommissie voor bezwaarschriften (acb)van de gemeente Stichtse Vecht hebben op 31 mei 2017 besloten aan de secretarissen van de acb machtiging te verlenen om een hersteltermijn te stellen, zoals bedoeld in artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

RSS