Machtigings- en mandaatbesluit adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Mandaatbesluiten > Machtigings- en mandaatbesluit adviescommissie bezwaarschriften

Machtigings- en mandaatbesluit adviescommissie bezwaarschriften

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mandaatbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De Adviescommissie voor bezwaarschriften (acb) van de gemeente Stichtse Vecht heeft op 31 mei 2017 besloten aan de voorzitters van de acb machtiging respectievelijk mandaat te verlenen voor het uitoefenen van een aantal bevoegdheden genoemd in artikel 7:13, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

RSS