Maatwerkvoorschrift Westkanaaldijk 20a in Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Maatwerkvoorschrift Westkanaaldijk 20a in Maarssen

Maatwerkvoorschrift Westkanaaldijk 20a in Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 3606AM

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht zijn voornemens onderstaand maatwerkvoorschrift op te leggen:

  • inrichting: H. van Veen
  • adres: Westkanaaldijk 20a in Maarssen
  • betreft: maatwerkvoorschrift voor het onderdeel geluid vanwege de ligging van de inrichting op een geluidgezoneerd industrieterrein

Zienswijze

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan door een ieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht.

De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum, reden van de zienswijze en op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze wordt u verzocht een afspraak te maken via tel: 088 – 022 50 00.

Ter inzage

Het ontwerp-besluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 13 april gedurende zes weken ter inzage bij:

  • Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur (na telefonisch overleg via 088 – 022 50 00);
  • Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Zie contact & openingstijden.
RSS