Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 mei 2017 de wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen hebben vastgesteld. De wijzigingen komen voort uit recente aanpassingen in de rijksleidraad, die we zoveel mogelijk volgen. Het beleid wordt gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-102216.html

RSS