Kernbinding voor Kockengen in Huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2015

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Kernbinding voor Kockengen in Huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2015

Kernbinding voor Kockengen in Huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2015

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De Huisvestingswet 2014 (artikel 14) biedt de mogelijkheid dat in de huisvestingsverordening wordt vastgelegd dat woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente voorrang krijgen bij het vinden van woonruimte. Voorwaarde is dat er geringe of geen mogelijkheden zijn tot uitbreiding van de woonruimtevoorraad. Dat laatste is zeker het geval in de woningmarktregio Utrecht, en is met diverse onderzoeken onderbouwd.

Ter uitvoering van de wet heeft de raad in de Huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2015 (hoofdstuk 3) vastgelegd dat maximaal de helft van 50% (effectief dus 25%) van de huisvestingsvergunningen met voorrang mag worden verleend aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding, ook wel kernbinding genoemd.

Na de herindeling heeft het college van B&W deze bindingsregel van toepassing verklaard op de kernen Tienhoven, Vreeland en Nigtevecht, als voortzetting van het beleid van de voormalige drie fusiegemeenten. Het college heeft op 2 mei 2017 besloten om de kern Kockengen hieraan toe te voegen.

Dit besluit geldt voor een poefperiode van twee jaar, waarna geƫvalueerd wordt in samenspraak met de kern.

RSS