Kennisgeving meldingen Activiteitenbesluit

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Kennisgeving meldingen Activiteitenbesluit

Kennisgeving meldingen Activiteitenbesluit

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 3621LV12c, 3603BM21, 3606AH15

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Het Koffielab voor het adres: Broekdijk West 12c, 3621 LV Breukelen.
    De melding betreft het oprichten van een koffiebranderij.
  • Dansschool Step-into-the-Spotlight voor het adres: Harmonieplein 21, 3603 BM in Maarssen.
    De melding betreft het oprichten van een inrichting voor dans- en sportlessen.
  • Brekz Group B.V. voor het adres: Nijverheidsweg 15, 3606 AH in Maarssen.
    De melding betreft het oprichten van een webwinkel voor huisdierproducten met een eigen magazijn.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) , Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, telefoon 088-0225000.
Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
 

RSS