Kennisgeving melding Activiteitenbesluit voor adres Oukoop 18 in Nieuwer ter Aa

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Kennisgeving melding Activiteitenbesluit voor adres Oukoop 18 in Nieuwer ter Aa

Kennisgeving melding Activiteitenbesluit voor adres Oukoop 18 in Nieuwer ter Aa

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: Nieuwer ter Aa 3626

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • W.G. van Vliet voor het adres: Oukoop 18 in Nieuwer ter Aa. De melding heeft betrekking op het deels verplaatsen van de werktuigenberging en iets groter bouwen.

Als u de stukken wilt inzien of een toelichting wilt, kunt u  een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 088 - 022 50 00. De Omgevingdienst regio Utrecht is gevestigd op Archimedeslaan 6 in Utrecht en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk een zienswijze kenbaar te maken, bezwaar te maken of beroep in te stellen.

RSS