Kennisgeving melding Activiteitenbesluit voor adres Kanaaldijk Oost in Nigtevecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Kennisgeving melding Activiteitenbesluit voor adres Kanaaldijk Oost in Nigtevecht

Kennisgeving melding Activiteitenbesluit voor adres Kanaaldijk Oost in Nigtevecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: Nigtevecht 1393

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Ballast Nedam Beton en Waterbouw B.V. voor het adres: Kanaaldijk Oost in Nigtevecht.
    De melding betreft een tweede werkterrein met bouwkeet, opslagloods en dergelijke voor de bouw van de fiets-/voetgangersbrug en de aanleg van een ecologische verbindingszone in Nigtevecht.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover een zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar of beroep aan te tekenen.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) , Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, telefoon 088-0225000.
 

RSS