Kappen boom Laan van Niftarlake 56, Tienhoven

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Vergunningvrij > Kappen boom Laan van Niftarlake 56, Tienhoven

Kappen boom Laan van Niftarlake 56, Tienhoven

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 16-10-2017
Soort bekendmaking: Vergunningvrij
Bekendmaking heeft betrekking op: 3612BV56
Datum beschikking: 16-10-2017

Het kappen van een boom.

Dossiernummer: 170808

RSS