Intrekken Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Stichtse Vecht 2016

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Intrekken Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Stichtse Vecht 2016

Intrekken Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Stichtse Vecht 2016

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid

Het college heeft op 7 maart 2017 besloten de 'Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Stichtse Vecht 2016' in te trekken. In de Uitvoeringsregeling wordt de procedure beschreven hoe de bestuursdwang, op grond van de Wegsleepverordening , voor het wegslepen van een auto wordt uitgevoerd. De intrekking van de Uitvoeringsregeling treedt in werking op 7 maart 2017.

RSS