Ingebruikname van Nassaustraat 61 te Maarssen door Buitenschoolse opvang Kakelbont Kids B.V.

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunningen > Ingebruikname van Nassaustraat 61 te Maarssen door Buitenschoolse opvang Kakelbont Kids B.V.

Ingebruikname van Nassaustraat 61 te Maarssen door Buitenschoolse opvang Kakelbont Kids B.V.

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerp omgevingsvergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3601BB, 61

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 12 januari 2018 tot en met 23 februari 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Nassaustraat 61 te Maarssen ter inzage ligt.

Inhoud

Vergunning is aangevraagd voor de activiteiten:

  • het brandveilig gebruik bouwwerken (artikel 2.1, lid 1, onder d, Wabo);

De aanvraag voorziet in het ingebruikname van Nassaustraat 61 te Maarssen door Buitenschoolse opvang Kakelbont Kids B.V.

Het ontwerpbesluit is vanaf vrijdag 12 januari 2018 na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 12 januari 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer N. Puyan (14 0346).

Dossiernummer: 171003.

RSS