Incidentele subsidieregeling 2017 verduurzamen buitensportaccommodaties

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Incidentele subsidieregeling 2017 verduurzamen buitensportaccommodaties

Incidentele subsidieregeling 2017 verduurzamen buitensportaccommodaties

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Energiek besparen in de sport

De gemeente vindt sporten belangrijk. Als gemeente willen we ook initiatieven ondersteunen, om sportverenigingen te stimuleren hun accommodatie te verduurzamen. De gemeente wil de verenigingen met een eigen accommodatie graag ondersteunen om de juiste keuzes te maken bij het nemen van energiebesparende maatregelen en/of het nemen van maatregelen voor het duurzaam opwekken van energie. Het initiatief ligt bij de vereniging, Stichtse Vecht biedt verenigingen randvoorwaarden, maar laat verenigingen zelf bepalen van welke maatregelen ze gebruik maken. Het doel is het verlagen van de CO2 uitstoot. Zie voor meer informatie de memo.

Te downloaden:

RSS