Herziene nota Reclamebeleid 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Herziene nota Reclamebeleid 2017

Herziene nota Reclamebeleid 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college van B&W van Stichtse Vecht heeft bij besluit van 19 december 2017 het reclamebeleid geactualiseerd in de herziene nota Reclamebeleid 2017. Alle regelgeving rondom reclame is hierin samenhangend weergegeven. Zo wordt duidelijk welke reclame-uitingen zijn toegestaan en welke niet, zodat verrommeling van de openbare ruimte wordt voorkomen. Met de nota als basis wordt het voor de gemeente ook eenvoudiger om handhavend op te treden tegen illegale reclame. De eerdere beleidsnota  “Commerciële Reclame Buitenruimte” komt hiermee te vervallen.

Te downloaden:

RSS