Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 (HUP 2017)

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 (HUP 2017)

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 (HUP 2017)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Op 4 juli 2017 heeft het college het HUP 2017 vastgesteld. Hierin staat wat het college in het jaar 2017 aan handhaving gaat doen en hoe dit wordt aangepakt. In dit HUP zijn alle handhavingstaken uitgewerkt in zogenoemde productbladen. Per productblad is opgenomen hoeveel uur op jaarbasis aan de betreffende taak wordt besteedt. De toegekende uren zijn gebaseerd op de beschikbare capaciteit en de prioritering zoals opgenomen in het Handhavingsbeleid 2015-2018. Dit uitvoeringsprogramma treedt de dag na deze publicatie in werking. De integrale tekst van het HUP 2017 is te lezen op www.overheid.nl.

RSS