Handhavingsjaarverslag 2016

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Handhavingsjaarverslag 2016

Handhavingsjaarverslag 2016

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Op 4 juli 2017 heeft het college het Handhavingsjaarverslag 2016 vastgesteld. In het Handhavingsjaarverslag wordt het HUP 2016 geĆ«valueerd en wordt aangegeven of de doelstellingen die in het HUP 2016 zijn opgenomen zijn gerealiseerd. De algehele conclusie is dat de gestelde doelstellingen zijn behaald. Kijk voor het jaarverslag op www.overheid.nl.

RSS