Groot onderhoud, restauratie voegwerk en schilderwerk, Kerkweg 19, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Groot onderhoud, restauratie voegwerk en schilderwerk, Kerkweg 19, Maarssen

Groot onderhoud, restauratie voegwerk en schilderwerk, Kerkweg 19, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 20-10-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3603CL19
Datum beschikking: 20-10-2017

Groot onderhoud, plaatselijke restauratie voegwerk en schilderwerk kozijnen.

Dossier 170624

RSS