gewijzigd integraal handhavingsbeleid 2015- 2018

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > gewijzigd integraal handhavingsbeleid 2015- 2018

gewijzigd integraal handhavingsbeleid 2015- 2018

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 21 maart 2017 het gewijzigde integraal handhavingsbeleid 2015- 2018 vastgesteld.

 In dit beleidsplan staat hoe de gemeente Stichtse Vecht toezicht houdt en handhaaft op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw, milieu, monumenten, APV enz… De wijziging betreft een technische aanpassing van dwangsombedragen en termijnen.

Nadat de looptijd van het beleid is verstreken wordt een nieuw handhavingsbeleid opgesteld. 

Het beleidsplan treedt de dag na haar publicatie in werking. Vanaf die datum is het document te raadplegen op http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/445930/445930_1.html

RSS