Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen Dannestraat thv AH te Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen Dannestraat thv AH te Breukelen

Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen Dannestraat thv AH te Breukelen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Breukelen 3621

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht hebben Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht het volgende besluit genomen: Aan Dannestraat thv AH te Breukelen wordt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toegewezen.

Deze wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E6 met onderbord met kenteken.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

RSS