Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen aan Van Henegouwenlaan 16 te Loenen aan de Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkeersbesluiten > Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen aan Van Henegouwenlaan 16 te Loenen aan de Vecht

Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen aan Van Henegouwenlaan 16 te Loenen aan de Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Loenen aan de Vecht 3632

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht hebben Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht het volgende besluit genomen: Aan Van Henegouwenlaan 16 te Loenen aan de Vecht wordt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toegewezen.

Deze wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E6 met onderbord met kenteken.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

RSS