Evenement het houden van een heropening van het bedrijfspand aan de Industrieweg 12 in Maarssen op 14 en 15-6-2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Evenement het houden van een heropening van het bedrijfspand aan de Industrieweg 12 in Maarssen op 14 en 15-6-2017

Evenement het houden van een heropening van het bedrijfspand aan de Industrieweg 12 in Maarssen op 14 en 15-6-2017

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 09-05-2017
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Industriegebieden Maarssenbroek 3606

Vergunning is verleend voor het houden van een heropening van het bedrijfspand aan de Industrieweg 12 in Maarssen op 14 en 15-6-2017.

RSS