Evenement het houden van activiteiten op Koningsdag 27-4-2017 op het Harmonieplein in Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Evenement het houden van activiteiten op Koningsdag 27-4-2017 op het Harmonieplein in Maarssen

Evenement het houden van activiteiten op Koningsdag 27-4-2017 op het Harmonieplein in Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 24-03-2017
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssen 3601, Maarssen 3602, Maarssen 3602, Maarssen 3603

Vergunning is verleend voor het houden van activiteiten op Koningsdag 27-4-2017 op het Harmonieplein in Maarssen.

RSS