Evenement het houden van activiteiten op Koningsdag 27-4-2017, Cafe 't Schippertje, Schippersgracht 5, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Evenement het houden van activiteiten op Koningsdag 27-4-2017, Cafe 't Schippertje, Schippersgracht 5, Maarssen

Evenement het houden van activiteiten op Koningsdag 27-4-2017, Cafe 't Schippertje, Schippersgracht 5, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 29-03-2017
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssen 3601, Maarssen 3602, Maarssen 3603

Vergunning is verleend voor het houden van activiteiten op Koningsdag 27-4-2017 bij Cafe 't Schippertje, Schippersgracht 5 in Maarssen.

RSS