Drank- en horecavergunning Restaurant Maan, Kerkbrink 31-33 in Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Drank- en horecawet > Drank- en horecavergunning Restaurant Maan, Kerkbrink 31-33 in Breukelen

Drank- en horecavergunning Restaurant Maan, Kerkbrink 31-33 in Breukelen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 05-12-2017
Soort bekendmaking: Drank- en horecawet
Bekendmaking heeft betrekking op: Breukelen 3621

Drank- en horecavergunning is verleend aan Restaurant Maan, Kerkbrink 31-33 in Breukelen op 5 december 2017.

RSS