Dempen en (ver)graven watergangen, aanleg natuurvriendelijke oevers en poelen in gebied ten oosten van de Looijdijk / Heuvellaan en ten noorden van de Kerkdijk Tienhoven

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Dempen en (ver)graven watergangen, aanleg natuurvriendelijke oevers en poelen in gebied ten oosten van de Looijdijk / Heuvellaan en ten noorden van de Kerkdijk Tienhoven

Dempen en (ver)graven watergangen, aanleg natuurvriendelijke oevers en poelen in gebied ten oosten van de Looijdijk / Heuvellaan en ten noorden van de Kerkdijk Tienhoven

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 07-03-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Maarssen
Datum beschikking: 06-03-2017

Dempen en (ver)graven van watergangen, aanleg natuurvriendelijke van oevers en poelen, aanleg kavelpad en realisatie parkeerplaats in het kader van natuurontwikkeling Tienhoven.

Dossiernummer: 170050.

RSS