Brandveilig gebruik Thorbeckelaan 2, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunningen > Brandveilig gebruik Thorbeckelaan 2, Maarssen

Brandveilig gebruik Thorbeckelaan 2, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 21-03-2017
Soort bekendmaking: Ontwerp omgevingsvergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3601BM2
Datum beschikking: 21-03-2017

Vanaf donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei ter inzage

Thorbeckelaan 2 te Maarssen; omgevingsvergunning  met de activiteit  Bouwwerk brandveilig gebruiken.(dossiernummer 170138)

De ontwerp omgevingsvergunning  ligt vanaf 23 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Inzien

U kunt de vergunning na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer A. de Ronde (140346).

Reageren

Als u het niet eens bent met dit ontwerp besluit dan kunt u zienswijzen indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van publicatie van dit ontwerp besluit.  De zienswijzen moet de volgende gegevens bevatten:

  • de dagtekening;
  • uw volledige naam- en adresgegevens;
  • uw handtekening;
  • een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en
  • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

De zienswijzen moet worden ingediend bij het college van B&W van de gemeente, zie Contact & Openingstijden voor het postadres.

RSS