Bomenbeleid, wijziging groene kaart

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Bomenbeleid, wijziging groene kaart

Bomenbeleid, wijziging groene kaart

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Loenersloot 3634

Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2017 besloten de kastanjeboom nr. 1671 op perceel P.N. Kruiswijkstraat 1 in Loenersloot van de groene kaart te verwijderen.

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken binnen 6 weken na 7 april.

RSS