Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Stichtse Vecht 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Stichtse Vecht 2017

Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Stichtse Vecht 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Stichtse Vecht 2017

De burgemeester maakt bekend dat op 5 september 2017 de Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Stichtse Vecht 2017 zijn vastgesteld.

Op grond van artikel 13b Opiumwet is de burgemeester bevoegd om woningen of lokalen te sluiten als daarin hard- of softdrugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of met dat doel aanwezig is. De burgemeester heeft in 2016 al beleidsregels vastgesteld waarin is vastgelegd wanneer en hoe hij van deze bevoegdheid gebruik maakt. De beleidsregels zijn aangepast nadat uit een evaluatie bleek dat een aanpassing wenselijk was.

De beleidsregels treden op 12 september 2017 in werking.

Ter inzagenlegging
Genoemde beleidsregels liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 te Maarssen en zijn tevens te raadplegen op http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/464925/464925_1.html. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. 

RSS