Beleidsregel declaratieregeling Huisraad 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Beleidsregel declaratieregeling Huisraad 2017

Beleidsregel declaratieregeling Huisraad 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Op 5 september 2017 heeft het college de Declaratieregeling Huisraad 2017 vastgesteld, deze vervangt de Declaratieregeling Huisraad 2015.  De wijzigingen die zijn aangebracht in de Declaratieregeling Huisraad betreffen vooral technisch wijzingen. De doelgroep, voorwaarden en  hoogte van de maximaal te verstrekken vergoeding is niet gewijzigd. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/464969/464969_1.html

Te downloaden:

RSS