Beleidsregel briefadres gemeente Stichtse Vecht 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Beleidsregel briefadres gemeente Stichtse Vecht 2017

Beleidsregel briefadres gemeente Stichtse Vecht 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Conform de wet Basisregistratie personen (BRP) is de burger verplicht zich te laten registreren op het adres waar hij woont. Heeft hij geen woonadres dan is hij verplicht een briefadres te kiezen waar hij ingeschreven kan worden en de voor hem bestemde post kan ontvangen. Afgelopen oktober hebben alle gemeenten het verzoek gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties om aanvullend beleid op het bestaande beleid briefadres te formuleren. Op  4 juli 2017 is door het college deze herziene beleidsregel briefadres vastgesteld. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-117109.html

RSS