Beleidsplan Jeugdzorg

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Beleidsplan Jeugdzorg

Beleidsplan Jeugdzorg

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht, Geheel Stichtse Vecht, Geheel Stichtse Vecht

De raad van de gemeente Stichtse Vecht heeft op 30 september 2014 de beleidsnota Transitie en Transformatie Jeugdzorg SWW 2015-2017 ‘’geen zorg om jeugdzorg’’ vastgesteld. In de beleidsnota jeugdzorg zijn basisregels, landelijke en lokale uitgangspunten en lokale principes benoemd. Deze overlappen elkaar deels en zijn deels aanvullend op elkaar. Daarnaast is aangegeven hoe Stichtse Vecht de jeugdhulp organiseert en met wie.

De raad heeft op 20 december 2016 besloten de looptijd van de nota te verlengen tot en met 2018. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/452594/452594_1.html

 

 

RSS