Bekendmaking vuurwerkvrije zones

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Aanwijzingsbesluit APV > Bekendmaking vuurwerkvrije zones

Bekendmaking vuurwerkvrije zones

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aanwijzingsbesluit APV
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december jl. het besluit ten aanzien van het aanwijzen van drie vuurwerkvrije zones vastgesteld. Dit houdt in dat zij voor dit jaar en de komende jaren de 2 kinderboerderijen Otterspoor en Vechtse Hoeve, en de dierenweide in Breukelen aanwijzen als locaties waar het verboden is om vuurwerk af te steken. Het definitieve besluit is in te zien op het gemeentekantoor en op www.overheid.nl. Het besluit treedt een dag na deze bekendmaking in werking.

RSS