Bekendmaking vuurwerkvrije zones

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Aanwijzingsbesluit APV > Bekendmaking vuurwerkvrije zones

Bekendmaking vuurwerkvrije zones

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aanwijzingsbesluit APV
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Bekendmaking vuurwerkvrije zones

Burgemeester en wethouders, hebben op 6 december jl. het besluit ten aanzien van het aanwijzen van twee vuurwerkvrije zones vastgesteld. Dit houdt in dat zij de kinderboerderijen Otterspoor en Vechtse Hoeve, en de dierenweide in Breukelen aanwijzen als locaties waar het verboden is om vuurwerk af te steken. Het definitieve besluit is in te zien op het gemeentekantoor en op www.overheid.nl. Het besluit treedt op 15 december 2016 in werking.

Te downloaden:

RSS