Bekendmaking vaststelling Nadere regels heffing en invordering Kadegelden

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Bekendmaking vaststelling Nadere regels heffing en invordering Kadegelden

Bekendmaking vaststelling Nadere regels heffing en invordering Kadegelden

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 mei 2017 besloten hebben   Nadere regels heffing en invordering Kadegelden vast te stellen. De Nadere regels zijn vastgesteld om mogelijk te maken dat voor het innen van kadegeld gebruik kan worden gemaakt van betaling via internet of een andere vorm van telecommunicatie. Vanaf 15 juni 2017 liggen  de Nadere regels gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentekantoor Maarssen.  Daarna zijn de nadere regels op te vragen bij het archief, tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/454458/454458_1.html

RSS