Bazar Open Hof , Kerkweg 60 in Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Bazar Open Hof , Kerkweg 60 in Maarssen

Bazar Open Hof , Kerkweg 60 in Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Maarssen

Vergunning is verleend voor het houden van een bazar in het kerkcedntrum Open Hof aan de Kerkweg 60 in Maarssen op 24 en 25 maart 2017, en voor de jaren 2018 en 2019. (verzendatum 27-1-2017).

RSS