Afwijken bestemmingsplan Klokjeslaan 29 Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Afwijken bestemmingsplan Klokjeslaan 29 Maarssen

Afwijken bestemmingsplan Klokjeslaan 29 Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 19-01-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3601HB29
Datum beschikking: 18-01-2017

Aanvraag voor de vergunningsvrije uitbreiding van het woonhuis, hiervoor is een afwijkingsbevoegdheid nodig.

Dossiernummer: 160966

RSS