“Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2017” en “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht”.

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > “Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2017” en “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht”.

“Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2017” en “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht”.

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 mei 2017 de “Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2017” heeft vastgesteld  en dat burgemeester en wethouders op 23 mei 2017 het daarbij behorende “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht” hebben vastgesteld. In zowel de Verordening als het Uitvoeringsbesluit staan regels en voorschriften over de wijze waarop de gemeente Stichtse Vecht met huishoudelijke afvalstoffen en zwerfvuil c.a. in de komende periode wil omgaan.

De Afvalstoffenverordening  en het Uitvoeringsbesluit treden na deze bekendmaking en de bekendmaking in het Gemeenteblad onmiddellijk en onherroepelijk in werking. De Verordening en het Uitvoeringsbesluit liggen vanaf dinsdag 30 mei 2017 tot en met 27 juni 2017 ter inzage in het gemeentekantoor in Maarssen. Het inzien van de stukken geschiedt op afspraak. Adresgegevens en openingstijden vindt u in het colofon. Na deze periode zijn de stukken bij het archief in te zien. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.

De Afvalstoffenverordening  en het Uitvoeringsbesluit treden na bekendmaking in het Gemeenteblad in werking.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-90647.html

RSS