Adviescommissie bezwaarschriften op 20 september

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bezwarencommissie > Adviescommissie bezwaarschriften op 20 september

Adviescommissie bezwaarschriften op 20 september

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bezwarencommissie
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 20 september 2017 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 15 mei 2017, inzake een omgevingsvergunning voor het vervangen van een tuinmuur, perceel Dorpsstraat 46 in Loenen aan de Vecht.
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 10 november 2016, inzake een geweigerde omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een steiger, perceel zandpad 76 in Breukelen.
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 2 maart 2017, inzake een afwijzing van verzoek om handhaving, perceel Harmonieplein 21 in Maarssen.

De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor te Maarssen,  Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

RSS