Adviescommissie bezwaarschriften op 15 november (aangepast)

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bezwarencommissie > Adviescommissie bezwaarschriften op 15 november (aangepast)

Adviescommissie bezwaarschriften op 15 november (aangepast)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bezwarencommissie
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 15 november 2017 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 20:00 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 14 april 2017, inzake een omgevingsvergunning voor het bouwen van een recreatie woning, perceel Oud Aa 1b in Breukelen.
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 18 mei 2017, inzake een verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van een erf afscheiding Linnaeusdreef 9 in Breukelen.

De vergadering wordt gehouden op locatie Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen. Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

RSS