Adviescommissie bezwaarschriften op 13 december 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bezwarencommissie > Adviescommissie bezwaarschriften op 13 december 2017

Adviescommissie bezwaarschriften op 13 december 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bezwarencommissie
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 13 december 2017 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 20 juni 2017, inzake een geweigerde vergunning voor het ophangen van spandoeken voor de gemeenteraadsverkiezingen.
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 6 juli 2017, inzake het buiten behandeling stellen van een omgevingsvergunningsaanvraag voor een Bed&Breakfast, Wagendijk 51 in Kockengen.
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 19 juli 2017, inzake een sluiting van een bedrijfspand aan de Handelsweg 1 in Maarssen.

De vergadering wordt gehouden in Boom & Bosch, Markt 13 te Breukelen. Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

RSS