Adviescommissie bezwaarschriften op 1 november 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bezwarencommissie > Adviescommissie bezwaarschriften op 1 november 2017

Adviescommissie bezwaarschriften op 1 november 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bezwarencommissie
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 1 november 2017 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 22 maart 2017, inzake een verleende omgevingsvergunning voor het kappen en herplanting van bomen ter hoogte van Glaskruid in Breukelen.
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 24 januari 2017, inzake tegemoetkoming van een planschade aanvraag.
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 12 april 2017, inzake een sluiting van een kantoorruimte binnen een bedrijfspand aan de Gagelsdijk in Maarssen.

De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor te Maarssen,  Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

RSS