Adviescommissie bezwaarschriften 8 februari 2017 (aangepast)

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bezwarencommissie > Adviescommissie bezwaarschriften 8 februari 2017 (aangepast)

Adviescommissie bezwaarschriften 8 februari 2017 (aangepast)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bezwarencommissie
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

6 februari 2016 (update) De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 8 februari 2017 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 4 oktober 2016, inzake bestuursdwang, wegslepen en opslaan auto.  
  • 19:55 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 10 maart  2016, inzake bestuursdwang, wegslepen en opslaan auto. 
  • 20:30 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 24 augustus 2016, inzake een verleende omgevingsvergunning voor het bekleden van de gevels met houten delen, Vechtoever 13 in Vreeland.

De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor te Maarssen, Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen in de agenda worden vermeld op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar.

RSS