Adviescommissie bezwaarschriften 6 september 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bezwarencommissie > Adviescommissie bezwaarschriften 6 september 2017

Adviescommissie bezwaarschriften 6 september 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bezwarencommissie
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 6 september 2017 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 15 december 2016, inzake een afwijzing van verzoek om  handhaving, perceel Looydijk 32 in Tienhoven.
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 14 december 2016, inzake een aanschrijving van last onder dwangsom, perceel Kleizuwe 105a in Vreeland.

De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor te Maarssen,  Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

RSS