Adviescommissie bezwaarschriften 5 april

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bezwarencommissie > Adviescommissie bezwaarschriften 5 april

Adviescommissie bezwaarschriften 5 april

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bezwarencommissie
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 5 april 2017 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 14 september 2016, inzake een verleende omgevingsvergunning voor het aanplanten van geriefbosjes op het perceel Oukoop 46 in Nieuwer Ter Aa.
  • 20:15 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 2 december 2016, inzake een opgelegd kort aanlijn- en muilkorfgebod voor een hond.
  • 20:50 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 25 oktober 2016, inzake een geweigerde omgevingsvergunning, perceel De Plassen Noord 202 in Breukelen.

De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor te Maarssen,  Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

RSS