Adviescommissie bezwaarschriften 3 mei 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bezwarencommissie > Adviescommissie bezwaarschriften 3 mei 2017

Adviescommissie bezwaarschriften 3 mei 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bezwarencommissie
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 3 mei 2017 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 13 september 2016, inzake het buiten behandeling stellen van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik, perceel Harmonieplein 21 in Maarssen
  • 20:00 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 2 december 2016, inzake een opgelegd kort aanlijn- en muilkorfgebod voor een hond.
  • 20:35 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 29 juli 2016, inzake een verleende omgevingsvergunning voor het verwijderen en aanbrengen van dammen, duikers, stuwen en bruggen alsmede het graven van een watergang in het oostelijk gedeelte van de Mijndenpolder.

De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor te Maarssen,  Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

RSS