Adviescommissie bezwaarschriften 22 maart

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bezwarencommissie > Adviescommissie bezwaarschriften 22 maart

Adviescommissie bezwaarschriften 22 maart

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bezwarencommissie
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

7 maart 2017 - De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 22 maart 2017 het volgende onderwerp op de agenda staat:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift  tegen een  besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 27 september 2016, inzake een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning inclusief bijgebouwen op het perceel Neerdyck 1 te Maarssen.

De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor te Maarssen,  Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

RSS